Karta charakterystyki produktu dla wyrobów chemicznych

Karta charakterystyki produktu dla wyrobów chemicznych
brak zdjęcia

Jako konsumenci kupujący różnego rodzaju produkty, również należące do dziedziny chemii gospodarczej, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele różnych przepisów jest zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa obrotu substancjami chemicznymi. Jednym z wymagań, które muszą spełniać firmy zajmujące się produkcją i transportem produktów chemicznych, jest tak zwana karta charakterystyki produktu, która zawierać musi opis wszelkich zagrożeń powodowanych przez daną substancję chemiczną, lub mieszaniny substancji chemicznych, wytwarzanych i przewożonych przez różne firmy. Karta charakterystyki produktu jest bardzo ważna dla ułatwienia wszelkich akcji ratunkowych i naprawczych, które mogą być konieczne w przypadku wycieku danego produktu, na przykład spowodowanego wypadkiem drogowym cysterny przewożącej daną substancję chemiczną. W tworzeniu kart charakterystyki produktu specjalizuje się firma Feed Reach Consulting.