Kursy energetyczne organizowane w województwie wielkopolskim.

Kursy energetyczne organizowane w województwie wielkopolskim.
brak zdjęcia

W pracy każdego inżyniera elektryka niezbędne jest posiadanie uprawnień sep, czyli stowarzyszenia elektryków polskich. Kurs sep, za zgodą stowarzyszenia mogą wykonywać specjalistyczne placówki doskonalenia i dokształcania zawodowego. Oczywiście takie uprawnienie poparte jest zdobyciem odpowiedniej wiedzy przez instruktorów. Kurs sep przygotowuje do egzaminów kwalifikacyjnych do eksploatacji, instalacji i dozoru w następujących grupach: elektroenergetycznej, cieplnej i gazowej. Firma ATC Grupa z siedzibą w województwie wielkopolskim posiada uprawnienia do organizowania kursów energetycznych sep dla wszystkich trzech grup tematycznych. Dzięki finansowej pomocy ze strony Unii Europejskiej, a dokładniej z Kapitału Ludzkiego, kursy są przystępne cenowo dla każdego chętnego.