Automatyzacja produkcji kostki brukowej

Automatyzacja produkcji kostki brukowej

Produkcja kostki brukowej wykonywana bez rozbudowanego parku specjalistycznych maszyn jest mało efektywna. Angażuje znaczną ilość pracowników przynosząc niską rentowność. Znacznie bardziej opłacalna jest inwestycja w specjalistyczne maszyny do produkcji kostki brukowej. Maszyny budowane są ze stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczonej przez korozją. Kompletna linia produkcyjna umożliwia wielokrotne podniesienie efektywności zakładu. Wykorzystanie automatycznych dozowników surowców umożliwia wyeliminowanie błędów ludzkich prowadzących do obniżenia, jakości gotowego produktu. Sprawdzone w zakładach produkcyjnych w całym kraju maszyny do produkcji kostki brukowej pochodzące z firmy Metal-Chem są stale rozwijane. Wprowadzane zmiany stanowią odpowiedź na sugestie zgłaszane przez obecnych użytkowników. Producent posiada możliwość każdorazowego dostosowania wielkości i wydajności urządzeń do konkretnego zakładu produkcyjnego. Prezentowane maszyny stanowią jedynie przykłady dostępnych rozwiązań.