Program do obsługi procesów w firmach

Program do obsługi procesów w firmach
brak zdjęcia

Amodit to profesjonalny system oferujący optymalizację wielu procesów w firmie, w tym na przykład elektroniczny obieg dokumentów. Wykorzystanie systemu w bieżącej działalności firmy może spowodować wzrost efektywności nawet o 40 procent. niesie to za sobą również wiele oszczędności. Oprogramowanie obsługuje takie pola działalności jak archiwizacja dokumentów w firmie, obieg korespondencji, wnioski urlopowe, rozliczanie zaliczek, obieg umów i faktur, sprawy kadrowe czy RODO. Archiwizacja dokumentów w firmie dzięki systemowi Amodit przychodzi bardzo sprawnie i większość działań jest w pełni zautomatyzowana. Zarchiwizowane dokumenty można łatwo wyszukiwać, dzięki czemu wiele ważnych informacji nigdy nie przepadnie i będą zawsze pod ręką w formie elektronicznej. Zarchwizowana dokumentacja jest dostępna z poziomu komputera jak i urządzeń mobilnych. Amodit to system znajdujący zastosowanie na wielu płaszczyznach działalności firmy. Mogą go wykorzystać działy HR, finansów, księgowości, administracji, IT czy nawet dział prawny.